Er zijn drie typen Continuïteitsregeling, namelijk: Hosting, Serverbeheer en Standaard Software. Hieronder worden deze drie typen toegelicht.

1. Hosting

Koopt u hostingdiensten in? En verkoopt u deze vervolgens door aan uw klanten? Dan kan kunt u met deze regeling de continuïteit van de hostingdiensten voor drie maanden beschermen ten behoeve van uw klanten.

De regeling heeft enkel tot doel om continuïteit van de hostingdienst te beschermen in het onverhoopte geval dat uw onderneming failliet gaat. De regeling heeft in de basis een beperkte scope. Hoogstwaarschijnlijk levert u naast een hostingdienst ook andere diensten en/of producten. Uw dienstverlening is in beginsel niet volledig geïnventariseerd en wordt dan ook niet volledig geborgd. Deze regeling heeft enkel betrekking op de door u doorgeleverde hostingdienst.

De periode waarvoor continuïteit geboden wordt is drie maanden. Vanaf het moment dat uw onderneming failliet is verklaard, zal uw stichting ten behoeve van de regeling (in samenwerking met uw toeleverancier) uw hostingdienst voor drie maanden leveren aan uw klanten.

De regeling bestaat uit het nemen van de volgende stappen:

 • Uw onderneming sluit een mantelovereenkomst met uw stichting. Op basis van deze mantelovereenkomst zal uw stichting tegen een vergoeding de onderstaande maatregelen treffen om de continuïteit van de hostingdienst te beschermen.
 • Uw stichting sluit een overeenkomst met de toeleverancier waar u de hostingdienst inkoopt. U dient er zelf voor te zorgen dat de toeleverancier bekend is met de continuïteitsregeling en bereid is om een overeenkomst aan te gaan met uw stichting. De overeenkomst zal inhouden dat de toeleverancier de hostingdienst niet zal stopzetten als uw onderneming onverhoopt failliet gaat. De toeleverancier zal de essentiële hostingdienst op dat moment juist aan uw stichting (door)leveren voor drie maanden. Uw stichting zal gedurende die periode de kosten van de toeleverancier voldoen uit de vergoedingen die uw klanten vanaf dat moment moeten voldoen aan uw stichting voor het geleverd krijgen van continuïteit.
 • Uw stichting stelt een begunstiging beschikbaar die uw klanten kunnen accepteren. Door het accepteren van de begunstiging, worden uw klanten deels partij bij de voornoemde mantelovereenkomst. Indien uw klanten voldoen aan de voorwaarden die in de begunstiging worden genoemd, hebben zijn een zelfstandig recht om bij uw stichting om continuïteit te verzoeken indien uw onderneming onverhoopt failliet is verklaard.

Om uw stichting in samenwerking met de toeleverancier in staat te stellen continuïteit te leveren, bent u ervoor verantwoordelijk dat uw stichting altijd beschikt over de laatste versies van documentatie, inlogcodes of andere informatie om uw hostingdienst te kunnen leveren.

 

2. Serverbeheer

Beheert u servers voor uw klanten? Dan kan deze regeling de continuïteit van het beheer voor een bepaalde periode beschermen ten behoeve van uw klanten.

De regeling heeft enkel tot doel om continuïteit van het serverbeheer te beschermen in het onverhoopte geval dat uw onderneming failliet gaat. De regeling heeft in de basis een beperkte scope. Hoogstwaarschijnlijk levert u naast het beheer van servers ook andere diensten en/of producten. Uw dienstverlening is in beginsel niet volledig geïnventariseerd en wordt dan ook niet volledig geborgd. Deze regeling heeft enkel betrekking op het beheren van servers.

De periode waarvoor continuïteit geboden wordt is drie maanden. Vanaf het moment dat uw onderneming failliet is verklaard, zal de Stichting ICT Continuïteitsregeling (in samenwerking met een door u gekozen partner) de servers van uw klanten beheren voor een periode van drie maanden.

De regeling bestaat uit het nemen van de volgende stappen:

 • U sluit een mantelovereenkomst met uw stichting. Op basis van de mantelovereenkomst moeten de onderstaande stappen worden genomen om de continuïteit van het serverbeheer te beschermen.
 • U gaat op zoek naar een (partner)onderneming die de betreffende servers van uw klanten kan beheren. Deze partner moet dan drie maanden het serverbeheer kunnen leveren als uw onderneming onverhoopt failliet gaat. Dit kan bijvoorbeeld ook een hostingprovider zijn waarbij u hostingdiensten inkoopt. De provider moet dan wel aangegeven hebben mee te willen werken aan de continuïteitsregeling.
 • Uw stichting sluit vervolgens een overeenkomst met de (partner)onderneming. U dient er zelf voor te zorgen dat de (partner)onderneming bekend is met de continuïteitsregeling en bereid is om een overeenkomst aan te gaan met uw stichting. De overeenkomst zal inhouden dat de (partner)onderneming de betreffende servers zal beheren als uw onderneming onverhoopt failliet gaat. De (partner)onderneming levert het beheer dan in opdracht uw stichting voor een periode van drie maanden. Uw stichting zal gedurende die periode de kosten van de (partner)onderneming voldoen uit de vergoedingen die uw klanten vanaf dat moment moeten voldoen aan uw stichting voor het geleverd krijgen van continuïteit.
 • Uw stichting stelt een begunstiging beschikbaar die uw klanten kunnen accepteren. Door het accepteren van de begunstiging, worden uw klanten deels partij bij de voornoemde mantelovereenkomst. Indien uw klanten voldoen aan de voorwaarden die in de begunstiging worden genoemd, hebben zijn een zelfstandig recht om bij uw stichting om continuïteit te verzoeken indien uw onderneming onverhoopt failliet is verklaard.

Om uw stichting in samenwerking met de (partner)onderneming in staat te stellen continuïteit te leveren, bent u ervoor verantwoordelijk dat uw stichting altijd beschikt over de nodige en laatste versies van documentatie, inlogcodes of andere informatie om het beheer op de servers te kunnen leveren. In dit kader is een goede communicatie tussen u, uw stichting en de (partner)onderneming belangrijk.

 

3. Standaard Software

Veel partijen leveren tegenwoordig licenties op standaardsoftware (zoals Microsoft Office 365) aan hun klanten. Levert u dergelijke standaardsoftware aan uw klanten? Dan kan deze regeling de continuïteit van uw dienstverlening voor een bepaalde periode beschermen ten behoeve van uw klanten.

De regeling heeft enkel tot doel om ervoor te zorgen dat uw klant nog steeds over een licentie op de betreffende standaardsoftware kan beschikken in het onverhoopte geval dat uw onderneming faillietgaat. De regeling heeft in de basis een beperkte scope. Hoogstwaarschijnlijk levert u naast licenties op standaardsoftware ook andere diensten en/of producten. Uw dienstverlening is in beginsel niet volledig geïnventariseerd en wordt dan ook niet volledig geborgd. Deze regeling heeft enkel betrekking op licenties op standaardsoftware.

De periode waarvoor continuïteit geboden wordt is drie maanden. Vanaf het moment dat uw onderneming failliet is verklaard, zal uw stichting (in samenwerking met een door u gekozen partner) de licenties op de standaardsoftware leveren aan uw klanten voor een periode van drie maanden.

De regeling bestaat uit het nemen van de volgende stappen:

 • Uw onderneming sluit een mantelovereenkomst met uw stichting. Op basis van de mantelovereenkomst moeten de onderstaande stappen worden genomen om de continuïteit van de standaardsoftware te beschermen.
 • U gaat op zoek naar een (partner)onderneming die de betreffende licenties op de standaardsoftware kan leveren gedurende drie maanden vanaf het moment dat uw onderneming onverhoopt failliet is verklaard. Dit kan bijvoorbeeld ook een reseller zijn waarbij u de licenties zelf inkoopt. De reseller moet dan wel aangegeven hebben mee te willen werken aan de continuïteitsregeling.
 • Uw stichting sluit vervolgens een overeenkomst met deze (partner)onderneming. U dient er zelf voor te zorgen dat de (partner)onderneming bekend is met de continuïteitsregeling en bereid is om een overeenkomst aan te gaan met uw stichting. De overeenkomst zal inhouden dat de (partner)onderneming de betreffende licenties op de standaardsoftware zal leveren aan uw klanten als uw onderneming onverhoopt failliet gaat. De (partner)onderneming doet dit dan in opdracht van uw stichting voor een periode van drie maanden. Uw stichting zal gedurende die periode de kosten van de (partner)onderneming voldoen uit de vergoedingen die uw klanten vanaf dat moment moeten voldoen aan uw stichting voor het geleverd krijgen van continuïteit.
 • Uw stichting stelt een begunstiging beschikbaar die uw klanten kunnen accepteren. Door het accepteren van de begunstiging, worden uw klanten deels partij bij de voornoemde mantelovereenkomst. Indien uw klanten voldoen aan de voorwaarden die in de begunstiging worden genoemd, hebben zijn een zelfstandig recht om bij uw stichting om continuïteit te verzoeken indien uw onderneming onverhoopt failliet is verklaard.