In drie stappen uw eigen Continuïteitsregeling:

Stap 1: oprichten
Stichting oprichten, Kamer van Koophandel inschrijven en bankrekening openen.
Bij ICTWaarborg kunt u terecht voor informatie (doelomschrijving) over het oprichten van een stichting.

Stap 2: overeenkomsten
Contracten tekenen met leverancier(s) en klant(en).
ICTWaarborg stelt aan u de onderliggende overeenkomsten ter beschikking die u nodig heeft voor de uitvoering van de regeling (o.a. de mantelovereenkomst, hostingovereenkomst, begunstiging, (sub)bewerkersovereenkomst). Al deze overeenkomsten zijn opgesteld door een gerenommeerd juridisch adviesbureau[1];
U neemt contact op met de leverancier en/of partner en uw klant aan wie u de regeling wilt aanbieden voor het ondertekenen van hun deel van de overeenkomst;

Stap 3: beheer
Beheren en updaten van de gesloten contracten.
U beheert zelf de overeenkomsten en draagt zorg voor de communicatie tussen uw stichting en de bij de overeenkomst betrokken partijen;

Aanvulling en updates

  • U krijgt de mogelijkheid uw Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B uit te breiden met een (tekst) module met betrekking tot de dienst Uw Continuïteitsregeling;
  • U ontvangt van ICTWaarborg periodiek updates met voor u relevante informatie;
  • U ontvangt een uitnodiging voor de bijeenkomsten die ICTWaarborg speciaal voor de afnemers van de dienst Uw Continuïteitsregeling organiseert;
  • U heeft jaarlijks recht op 1 uur juridisch advies van ICTWaarborg met betrekking tot de dienst Uw Continuïteitsregeling;
  • U kunt gebruik maken van het logo

[1] U mag deze overeenkomsten uitbreiden en/of aanpassen. ICTWaarborg is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor deze uitbreidingen en/of aanpassingen. Wij adviseren u daarom aanpassingen en/of uitbreidingen altijd af te stemmen met uw juridisch adviseur.

Voorwaarden

U bent deelnemer van ICTWaarborg of wordt deelnemer van ICTWaarborg en neemt de dienst Uw Continuïteitsregeling af;