Uw Continuiteitsregeling is een dienst die u jaarlijks in aanvulling op uw deelnemerschap bij ICTWaarborg afneemt. Na beëindiging van de dienst Uw Continuiteitsregeling, al of niet in samenhang met beëindiging van uw deelnemerschap, kunt u geen beroep meer doen op ondersteuning van ICTWaarborg met betrekking tot deze dienst en/of de uitvoering van uw regeling.

U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het opzetten en het uitvoeren van uw regeling en voor de oprichting en het beheer van uw stichting. ICTWaarborg en haar dienst Uw Continuiteitsregeling hebben hierin slechts een ondersteunende en faciliterende rol. U bent tevens verantwoordelijk voor het tijdig en juist informeren van alle bij de regeling betrokken partijen. ICTWaarborg is nadrukkelijk geen partij in de overeenkomst(en) tussen u en uw leverancier en/of klant, noch in het kader van de uitvoering van uw regeling, noch op enige andere wijze. ICTWaarborg wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van het voornoemde uitdrukkelijk van de hand.